Til forsiden
HJEM   MEDLEMSKAP   VEDTEKTER   GJESTEBOK   FOTOALBUM   AKTIVITET   KONTAKT   KART   WEBMAIL   FORUM


VEDTEKTER
  FOR GISLØYSTRANDA FOR ALLE.§ 1.
  Foreningens navn.

Gisløystranda for alle.

§ 2. Foreningens sete.

Foreningen har sete i Øksnes kommune.


 

§ 3.  Foreningens formål.

a)   Ta initiativ samt planlegge tiltak som kan føre til økt bruk av Gisløystranda.

b)   Markedsføre prosjektet ” Gisløystranda for alle”, spesielt innenfor målgruppen som trenger særskilt tilrettelegging i Vesterålen.

c)    Bidra til å tilrettelegge for naturopplevelser i strandsonen, økt trivsel og livskvalitet.

d)   Aktivt samarbeid med foreninger som organiserer ulike grupper funksjonshemmede samt kommunale etater i Vesterålskommunene. 

§ 4.   Medlemsskap.

Medlemsskap koster kr 100 pr år for enkeltmedlem.  Familiemedlemskap koster kr 200 pr år. For bedrifter/foreninger/kommmunale etater koster medlemsskap kr 1000 pr år.

Årsmøtet regulerer størrelsen på den årlige medlemskontingenten.

§ 5.  Årsmøte.

Medlemmene innkalles til årsmøte som avholdes innen 30. april hvert år.
Innkalling skjer pr mail/sms med minst en ukes varsel.
Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, vedtektsendringer og valg.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. En tredjedel av medlemmene i foreningen kan kreve at det avholdes ekstraordinært årsmøte.

§ 6.  Styre.

Årsmøtet velger et styre på 3 medlem. Årsmøtet velger leder.
Styret er beslutningsdyktig når to av styremedlemmene er å tilstede.
Styret er ansvarlig for drift av foreningen mellom årsmøtene og disponerer foreningens midler i henhold til formål/vedtekter. Styrets leder og et styremedlem i fellesskap har fullmakt til å disponere foreningens midler. Styret har fullmakt til å ta opp lån og forplikte foreningen økonomisk.

§ 7.  Vedtektsendringer.

Forslag til vedtektsendringer må fremsettes til styret senest 1 måned før årsmøtet.
Styret fremmer innstilling til årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

 

Eiere av bygget:

Ltn

Extra

Sponsorer:

Øksnes Kommune

Gjensidigestiftelsen

Reno Vest

sophies

Øksnes Asvo

If

Mental Helse

Sparebank 1

Byggtorget


Endresen Transport


Friluftsfondet i Nordland

Teisten Forsikring

Myre Trelast AS

Arntzen Import/eksport

Staven Grus AS

Private sponsorer.
Webdesign: bjost.com
Og Trond Johansen